ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานทรัพยากรบุคคล 088 274 3113    ดาวน์โหลดใบสมัครงาน คลิกที่นี่