ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ รายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา