ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา