รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (แผนกผู้ป่วยใน)จำนวน 1 อัตรา