อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ “นครสวรรค์โมเดล” ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน”
22/09/2021
รับมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “ประกันภัยร่วมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ให้แก่ผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์
30/09/2021

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยมีแพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายแพทย์บัวเรศ ศรีประทักษ์ คุณวาสนา อัศรานุรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย ร่วมร้องเพลง “เทิดพระนามมหิดล” การกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี
2. นายสัตวแพทย์ เอกสิทธิ์ ติยานันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สัตวแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
3. ดร.ณัชฐ์ธพงศ์ เพชรอำไพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
จากนั้นร่วมกันปลูกต้นทองกวาว จำนวน 100 ต้น โดยในปีนี้ทางสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว: #PRMUNA

//]]>