โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

 

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์การแพทย์มหิดล นครสวรรค์ 088-2786884 ,088-2746611
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 083-3652302
กลุ่มวิชาการและหลักสูตร 086-4456406
กลุ่มอำนวยการกลาง 088-2786883