หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555


ชื่อสถาบัน           มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย           สาธารณสุขศาสตรบัณทิต
ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Public Health

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย           สาธารณสุขศาสตรบัณทิต (ส.บ.)
ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Public Health ( B.P.H.)

3. วิชาเอก      ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์โดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
6.2 เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และการรับในระบบเทียบโอน ที่จัดสอน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
6.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2555      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
6.4 ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2555                    วันที่ 14 มีนาคม 2555
6.5 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 458/2555                   วันที่ 21 มีนาคม 2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ภายในปีการศึกษา 2558 (หลังจากเปิดสอนแล้ว 3 ปี)

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ประจำเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ภาคเอกชนทั่วไป
การรับเข้าศึกษา จำนวนรับทั้งหมด 40 คน

9. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของปีการศึกษา 2560 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือปีการศึกษา 2559 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเรียนในหลักสูตรที่มีรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กรณีที่เป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนหรือหลักสูตรอื่นๆ จะต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่เทียบเท่าเกณฑ์ข้างต้น และมีหนังสือรับรองการเทียบเท่าในรายวิชาเหล่านั้น และคะแนนการสอบมาตรฐาน GAT และ PAT 2

10. การรับสมัครแบ่งออกเป็น
รอบที่ 2 : โควตา , รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน , รอบที่ 4 : Admissions และรอบที่ 5 : รับตรงอิสระ (หากรอบ 2-4 ไม่เต็มจำนวน)

รับสมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload เอกสารการสมัครทั้งหมดที่ https://admission.mahidol.ac.th
ทั้งนี้ ในกรณีที่คัดเลือกในแต่ละโครงการได้ไม่เต็มจำนวน มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการเกลี่ยจำนวนในแต่ละกลุ่มให้เต็มหรือให้ได้จำนวนตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    เราใช้ google analytics เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของเว็บไซต์โดยไม่ระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

Save
*/ //]]>