อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เคล็ดขัดยอก ปวดตามข้อ ข้อเข่าเสื่อม  ตะคริว อัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดศีรษะ ไมเกรน ออฟฟิศซินโดรม และโรคอื่นๆ
      มารดาคลอดเอง สามารถรับบริการได้ หลังคลอด ๑ สัปดาห์  มารดาผ่าคลอด สามารถรับบริการได้ หลังคลอด ๑ เดือน
   กลุ่มโรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภูมิแพ้
กลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต วิงเวียนศีรษะ……………………..More
   ภูมิแพ้ หอบหืด  อัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  มารดาหลังคลอด
แช่เท้า   ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของร่างกาย และระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้น  ลดอาการปวด บวม ชาเท้า  ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น……………………………More
ค่านวดเพื่อบำบัดรักษาโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ   ๒๕๐ บาท    ค่าประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ    ๑๕๐ บาท …………………………………….More