1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่อดนอน งดดื่มชา กาแฟ คืนก่อนมาตรวจ
2.ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้เพื่อสะดวกในการเจาะเลือด…………………..More
      ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ(Urinalysis) ตรวจอุจจาระ(Stool Exam)  เอกซเรย์ปอด…………………….More
   ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)  ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ(Urinalysis) ตรวจอุจจาระ(Stool Exam) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด……………………..More
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3)  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ตรวจภายใน+PAP Smear)  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ……………………………………….More
   การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามและไม่ควรมองว่าเป็นการไม่ไว้ใจ ซึ่งกันและกัน แต่เป็นสิ่งที่ดีซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อม………………More
      ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ(Urinalysis) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAg)   ตรวจภูมิไวรัส…………….More
ตรวจเอกเซเรย์เต้านม(Mammogram)หรือตรวจเอกเซเรย์เต้านม(Mammogram)+อัลต้าซาวน์เต้านม……………………………………….More
ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง…………………………………………More
ตรวจความหนาแน่นกระดูก(DXA Scan) ตำแหน่งกระดูกสะโพก (Hip)ตำแหน่งกระดูกสันหลังส่วนเอว(Lumbar spine)…………………………………………More