ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์
    มีรายชื่อดังนี้

    ประกาศรับสมัครงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 11 อัตรา

    ประกาศรับสมัครงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง – นักกายภาพบำบัดจำนวน 2 อัตรา – แพทย์จำนวน 2 อัตรา – แพทย์  (วิสัญญีแพทย์) จำนวน 1 อัตรา –…