ประกาศรับสมัครงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 11 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง – นักกายภาพบำบัดจำนวน 2 อัตรา – แพทย์จำนวน 2 อัตรา – แพทย์  (วิสัญญีแพทย์) จำนวน 1 อัตรา – พยาบาลจำนวน 6 อัตรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ https://na.mahidol.ac.th/opna/…

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงอาหาร ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

Read more about ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงอาหาร ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์วัชรพงษ์ ตรีสินธ์ุไชย แพทย์อายุรศาสตร์โรคไต เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเพลพระ 5 รูป ณ อาคาร ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์วัชรพงษ์ ตรีสินธ์ุไชย แพทย์อายุรศาสตร์โรคไต เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเพลพระ 5 รูป

Read more about วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์วัชรพงษ์ ตรีสินธ์ุไชย แพทย์อายุรศาสตร์โรคไต เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเพลพระ 5 รูป ณ อาคาร ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์