ประกาศรับสมัครงาน มาปฏิบัติงานหน่วยงานศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ พนักงานห้องยา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน มาปฏิบัติงานหน่วยงานศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ พนักงานห้องยา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 400.- บาท อ่านรายละเอียดตำแหน่งงาน ได้ที่ https://na.mahidol.ac.th/opna/?p=1734 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://na.mahidol.ac.th/opna/wp-content/uploads/2024/04/ใบสมัครคัดเลือกมหิดลupdate140224.pdf ช่องทางการสมัคร 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 2. ส่ง E-mail : munahr@mahidol.ac.th 3. ส่งไปรษณีย์มาที่…

เรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอความกรุณาให้ท่านนำบัตรประชาชนมารับบริการด้วยทุกครั้ง

เรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอความกรุณาให้ท่านนำบัตรประชาชนมารับบริการด้วยทุกครั้ง – กรณีเด็กเล็ก 0-7 ขวบ ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มชมพู) แทนได้ – กรณีชาวต่างชาติ ใช้เล่ม Passport

“สุขภาพที่ดี…คือจุดเริ่มต้นของความสุข”

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) Read more about “สุขภาพที่ดี…คือจุดเริ่มต้นของความสุข”