ประกาศรับสมัครงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จำนวน 5 อัตรา

– ประกาศรับสมัครงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จำนวน 5 อัตรา
– แพทย์ 1 อัตรา (แพทย์เฉพาะทางทุกสาขา หรือผู้สนใจศึกษาต่อเฉพาะ ทางทุกสาขา)
– พยาบาล 3 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

Read more about ประกาศรับสมัครงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จำนวน 5 อัตรา

เรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอความกรุณาให้ท่านนำบัตรประชาชนมารับบริการด้วยทุกครั้ง

เรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอความกรุณาให้ท่านนำบัตรประชาชนมารับบริการด้วยทุกครั้ง – กรณีเด็กเล็ก 0-7 ขวบ ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มชมพู) แทนได้ – กรณีชาวต่างชาติ ใช้เล่ม Passport