สถานีฟิสิกส์เขาทอง + ค่าย NAS ชูใจ

Social Share

สถานีฟิสิกส์เขาทอง และ ค่าย NAS ชูใจ เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากทีมค่ายเดิมของสถานีฟิสิกส์ศึกษาและ ค่ายฟิสิกส์ IF มานะ แห่ง วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานีฟิสิกส์เขาทอง ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม อ. พยุหะคีรี


ค่าย NAS ชูใจ (ยกเลิกโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด 19)

 • 5,6,7 August 2021: 9.30-16.00
  กิจกรรมค่าย NAS ชูใจ 3  – กลศาสตร์ (จำกัดผู้ร่วมครั้งละไม่เกิน 15 คน)
  @ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม อ. พยุหะคีรี   [กำหนดการ pdf]


 • 15,16 July 2021: 9.30-16.00
  กิจกรรมค่าย NAS ชูใจ 2  – กลศาสตร์ (จำกัดผู้ร่วมครั้งละไม่เกิน 15 คน)
  @ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ. ลาดยาว [กำหนดการ pdf]


 • 14 July 2021: 9.30-16.00
  กิจกรรมค่าย NAS ชูใจ 1 – ฟิสิกส์ของความร้อน (จำกัดผู้ร่วมครั้งละไม่เกิน 15 คน)
  @ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อ. ลาดยาว [กำหนดการ pdf]