Newton Society เขาทองพิทยาคม

Social Share

Newton Society เขาทองพิทยาคม

[FB Page: Newton Soc] (ผู้มีจิตศรัทธาในกิจกรรมนี้สามารถบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้โดยติดต่อเราทางเพจนี้)

ขอเชิญชวนสมทบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและให้โอกาสทางการ
ศึกษากับนักเรียนในนิวตันสมาคม
ผ่านบัญชี
ธนาคารออมสิน 
บัญชีเลขที่  020395237686
ชื่อบัญชี นายบุรินทร์ กำจัดภัย หรือ นายดิเรก พูนศรีไทย

พร้อมเเจ้งวัตถุประสงค์การบริจาคและหลักฐานการโอนทาง inbox ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เเก่เยาวชนซึ่งขาดแคลนโอกาส
เราสัญญาว่าจะใช้โอกาสที่ท่านมอบให้และทุนทรัพย์ของท่านเพื่อสร้างโอกาสทางปัญญาด้วยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เด็กๆที่นี่กันอย่างคุ้มค่าที่สุด

 


โรงเรียนเขาทองพิทยาคม อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ และ ศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสววรค์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “นิวตันสมาคม เขาทองพิทยาคม” เพื่อจัดกิจกรรมและสร้างระบบนิเวศน์ทางวิชาการฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียนเขาทองพิทยาคม   นิวตันสมาคมได้รับการประกาศตั้งขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กค. 2565 เวลาประมาณ 16.00 น. โดย ศาสตราจารย์ บุรินทร์ กำจัดภัย ร่วมกับทีมค่าย NAS มานะ ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม โดยในวันเดียวกันได้รับการบริจาคกระดานดำเซรามิกส์ กรีนบอร์ด จากสหรัฐอเมริกา ขนาดใหญ่มูลค่ากว่าสี่หมื่นบาทสำหรับการเรียนการสอนโดย คุณ ทิพอาภา สุฉันทบุตร เจ้าของบริษัท Tip Commercial เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมวิชาการ

นิวตันสมาคมมีสมาชิกประเภทนักเรียนได้คราวละไม่เกิน 15 คนเท่านั้นโดยตัดสินจากความดีและการทดสอบความรู้ความสามารถทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนที่ครองสถานภาพสมาชิกได้ยาวนานและเคยได้รางวัล Newton Society’s Semester Dinner Lists จะได้รับการส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ 

Newton Society’s Semester Dinner Lists
นิวตันสมาคมมีการสอบวัดความรู้ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นประจำทุกภาคเรียนโดยเน้นพื้นฐานความรู้ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน นักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 3  อันดับแรกในแต่ละภาคเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียนอีก 2 ท่านจะได้รับคำเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ ด.ต. อำนวย ล้อมรื่น (นายก อบต. เขาทอง)  ศ. บุรินทร์ กำจัดภัย   ดร.  สุจิต จิตติรัตนากร (บริษัท ลี้บ้วนเซ้ง พืชผล จำกัด ต. เขาทอง) และ อาจารย์ สุกิจ ดั่นเจริญ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม) และจะได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลประจำภาคเรียน “Newton Society’s Semester Dinner Lists” ที่กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน บนทางเสียงตามสาย อบต.  บอร์ดหน้าห้องสมาคมที่โรงเรียน  เวบไซท์ และ FB page ของ นิวตันสมาคม

การสอบปลายภาคเรียนกับ รางวัลคณิตศาสตร์ “ประทีป กำจัดภัย”
และ รางวัลฟิสิกส์ “Antonio De Felice & Burin Gumjudpai”
นิวตันสมาคมมีการสอบวัดความรู้ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นประจำทุกภาคเรียน โดยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้น ม. ปลาย จะมีการมอบ รางวัลคณิตศาสตร์  “ประทีป กำจัดภัย” และ รางวัลฟิสิกส์ “Antonio De Felice & Burin Gumjudpai” ให้กับนักเรียนในทุกภาคเรียน

ผู้อุปถัมภ์

คุณ ทิพอาภา สุฉันทบุตร (บริษัท Tip Commercial ปทุมธานี) บริจาคกระดานเขียวเกรดพรีเมียมมูลค่ากว่าสี่หมื่นบาทและเงินสด 2,000 บาท 
ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์  (นักเขียน)    บริจาคหนังสือ
ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ (นักเขียน)     บริจาคหนังสือ  และเงิน 10,000 บาท (โดย 6000 บาทเป็นค่าจัดสร้างแนวห้องและป้ายกับ 4000 บาทเป็นค่าหนังสือ)
คุณแม่ ประทีป กำจัดภัย มอบเงินปีละ 6,000 บาท เพื่อตั้งเป็น รางวัลคณิตศาสตร์ “ประทีป กำจัดภัย” เพื่อมอบในทุกๆภาคเรียน
Prof. Antonio De Felice และ ศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ร่วมมอบเงินปีละ 6,000 บาท เพื่อตั้งเป็นรางวัลฟิสิกส์ “Antonio De Felice & Burin Gumjudpai” เพื่อมอบในทุกๆภาคเรียน
คุณพงศกร สายเพ็ชร์ บริจาคหนังสือ
คุณวันชัย มงคลชัยภักดิ์ บริจาคหนังสือ

คณะครูของ “นิวตันสมาคม” เขาทองพิทยาคม

ศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย  (NAS)  –  หัวหน้าครูนิวตันสมาคม
อาจารย์ ดิเรก พูนศรีไทย (โรงเรียนเขาทองพิทยาคม)      –   ผู้ดูแลเพจ FB

ดร. ฐิติ สิริธนากร (NAS)
Dr. Nandan Roy (NAS)
Dr. Pradeep Bhadola (NAS)
Dr. Kumar Abhinav (NAS)
อาจารย์ วราวุธ สอาดสิน (อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
นาย อมรเทพ ติต๊ะ (นิสิตปริญญาเอก IF มหาวิทยาลัยนเรศวร)

นาย พิชญุตม์ ใบศรี (นักศึกษาปริญญาเอก NAS มหาวิทยาลัยมหิดล)

ที่ปรึกษาของนิวตันสมาคม

อาจารย์ สุกิจ ดั่นเจริญ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม)
อาจารย์ สุมาลี ดำรงไชย (โรงเรียนเขาทองพิทยาคม) 

รายชื่อนักเรียนสมาชิกชุดที่ 1 ทั้งสิ้น 11 คน (ภาคเรียนที่ 1/2565)


ที่อยู่ติดต่อ

อาจารย์ ดิเรก พูนศรีไทย
นิวตันสมาคม

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
หมู่ที่ 5 บ้านเลขที่ 5 ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

 

 

 


Logo, FB page, Website launched และรับสมาชิกชุดแรกเมื่อวันที่ 17 กค 2565 ที่โรงเรียนเขาทองพิทยาคม