Newton Society เขาทองพิทยาคม

Social Share

Newton Society เขาทองพิทยาคม

[FB Page: Newton Soc]
(ข่าวสารจะประกาศทางเพจ | ผู้มีจิตศรัทธาในกิจกรรมนี้สามารถบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้โดยติดต่อเราทางเพจนี้)

ขอเชิญชวนสมทบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและให้โอกาสทางการ
ศึกษากับนักเรียนในนิวตันสมาคม
ผ่านบัญชี
ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่  020395237686
ชื่อบัญชี นายบุรินทร์ กำจัดภัย หรือ นายดิเรก พูนศรีไทย

พร้อมเเจ้งวัตถุประสงค์การบริจาคและหลักฐานการโอนทาง inbox ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เเก่เยาวชนซึ่งขาดแคลนโอกาส
เราสัญญาว่าจะใช้โอกาสที่ท่านมอบให้และทุนทรัพย์ของท่านเพื่อสร้างโอกาสทางปัญญาด้วยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เด็กๆที่นี่กันอย่างคุ้มค่าที่สุด

 


โรงเรียนเขาทองพิทยาคม อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ และ ศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสววรค์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “นิวตันสมาคม เขาทองพิทยาคม” เพื่อจัดกิจกรรมและสร้างระบบนิเวศน์ทางวิชาการฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียนเขาทองพิทยาคม   นิวตันสมาคมได้รับการประกาศตั้งขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กค. 2565 เวลาประมาณ 16.00 น. โดย ศาสตราจารย์ บุรินทร์ กำจัดภัย ร่วมกับทีมค่าย NAS มานะ ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม โดยในวันเดียวกันได้รับการบริจาคกระดานดำเซรามิกส์ กรีนบอร์ด จากสหรัฐอเมริกา ขนาดใหญ่มูลค่ากว่าสี่หมื่นบาทสำหรับการเรียนการสอนโดย คุณ ทิพอาภา สุฉันทบุตร เจ้าของบริษัท Tip Commercial เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมวิชาการ

นิวตันสมาคมมีสมาชิกประเภทนักเรียนได้คราวละไม่เกิน 15 คนเท่านั้นโดยตัดสินจากความดีและการทดสอบความรู้ความสามารถทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนที่ครองสถานภาพสมาชิกได้ยาวนานและเคยได้รางวัลของสมาคมจะได้รับการส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ 


การสอบปลายภาคเรียนกับ รางวัลคณิตศาสตร์ “ประทีป กำจัดภัย”
 รางวัลฟิสิกส์ “Antonio De Felice & Burin Gumjudpai” และรางวัลรางวัลคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น “ดร. สุจิต จิตติรัตนากร”

นิวตันสมาคมมีการสอบวัดความรู้ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นประจำทุกภาคเรียน โดยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้น ม. ปลาย จะมีการมอบ รางวัลคณิตศาสตร์  “ประทีป กำจัดภัย”  รางวัลฟิสิกส์ “Antonio De Felice & Burin Gumjudpai” และ รางวัลคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น “ดร. สุจิต จิตติรัตนากร” ให้กับนักเรียนในทุกภาคเรียน


ผู้อุปถัมภ์และผู้อุปการคุณ

คุณ ทิพอาภา สุฉันทบุตร (บริษัท Tip Commercial ปทุมธานี) บริจาคกระดานเขียวเกรดพรีเมียมมูลค่ากว่าสี่หมื่นบาทและเงินสด 2,000 บาท (เป็นค่าเฟอร์นิเจอร์ห้องสมาคม) และทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ด.ต. อำนวย ล้อมรื่น (นายก อบต. เขาทอง)  สนับสนุนกิจกรรมพิเศษของสมาคม
ดร.  สุจิต จิตติรัตนากร (บริษัท ลี้บ้วนเซ้ง พืชผล จำกัด ต. เขาทอง)
   มอบรางวัลคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อมอบในทุกๆภาคเรียน และบริจาคเงิน 5,000 บาท (12/11/2022) ให้สมาคม

ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์  (นักเขียน)    บริจาคหนังสือ
ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ (นักเขียน)     บริจาคหนังสือ  และเงิน 10,000 บาท (เป็นค่าเฟอร์นิเจอร์ห้องสมาคม)
คุณแม่ ประทีป กำจัดภัย มอบเงินเพื่อมอบเป็น รางวัลคณิตศาสตร์ “ประทีป กำจัดภัย” เพื่อมอบในทุกๆภาคเรียน
Prof. Antonio De Felice และ ศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย มอบเงินรางวัลฟิสิกส์ “Antonio De Felice & Burin Gumjudpai” ในทุกๆภาคเรียน
คุณพงศกร สายเพ็ชร์ บริจาคหนังสือ
คุณวันชัย มงคลชัยภักดิ์ บริจาคหนังสือ


คณะครูและทีมงานของ “นิวตันสมาคม” เขาทองพิทยาคม

ศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย  (NAS  มหาวิทยาลัยมหิดล) –  หัวหน้าครูนิวตันสมาคม
อาจารย์ ดิเรก พูนศรีไทย (โรงเรียนเขาทองพิทยาคม)      –   ผู้ดูแลเพจ FB

อาจารย์ ดร. ฐิติ สิริธนากร (NAS  มหาวิทยาลัยมหิดล)
อาจารย์ Dr. Nandan Roy (NAS  มหาวิทยาลัยมหิดล)
อาจารย์ Dr. Pradeep Bhadola (NAS  มหาวิทยาลัยมหิดล)
อาจารย์ Dr. Kumar Abhinav (NAS  มหาวิทยาลัยมหิดล)
อาจารย์ วราวุธ สอาดสิน (อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
นาย อมรเทพ ติต๊ะ (นิสิตปริญญาเอก IF มหาวิทยาลัยนเรศวร)

นาย พิชญุตม์ ใบศรี (นักศึกษาปริญญาเอก NAS มหาวิทยาลัยมหิดล)
นางสาว เจนจิรา เกตุชรา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป NAS มหาวิทยาลัยมหิดล)

ที่ปรึกษานิวตันสมาคม

อาจารย์ สุกิจ ดั่นเจริญ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม)
อาจารย์ สุมาลี ดำรงไชย (โรงเรียนเขาทองพิทยาคม)


รายชื่อนักเรียนสมาชิก


ที่อยู่ติดต่อ

อาจารย์ ดิเรก พูนศรีไทย
นิวตันสมาคม

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
หมู่ที่ 5 บ้านเลขที่ 5 ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

 

 

 


Logo, FB page, Website launched และรับสมาชิกชุดแรกเมื่อวันที่ 17 กค 2565 ที่โรงเรียนเขาทองพิทยาคม