สภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
04/02/2021
การประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา​การ​ตั้งครรภ์​ใน​วัยรุ่น​แบบบูรณาการ​ จังหวัด​นครสวรรค์​ ปีงบประมาณ​ 2564
16/03/2021

เปิดให้บริการอาคารหอผู้ป่วยใน (IPD) และงานผู้สูงอายุทั้งMUNA nursing home ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ MUNA Day Care

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาส เปิดให้บริการอาคารหอผู้ป่วยใน (IPD) และงานผู้สูงอายุทั้งMUNA nursing home ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ MUNA Day Care โดยมีแพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธาน รวมทั้งนายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสิริกร นาคมณี หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล นางรวีวรรณ ตันสุวัฒน์ หัวหน้างานผู้ป่วยใน และ นางศศิธร มารัตน์ หัวหน้างานผู้สูงอายุพร้อมผู้บริหารวิทยาเขตนำคณะผู้เข้าร่วมอันได้แก่ ภาคีวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิษย์เก่า มหิดลนครสวรรค์ และ ผู้มีอุปการะคุณ เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศห้องพักภายในหอผู้ป่วยใน
ภาพ/ข่าว
#PRMedicalCenter#กายป่วยใจไม่ป่วย#PRMUNA
//]]>