เปิดให้บริการอาคารหอผู้ป่วยใน (IPD) และงานผู้สูงอายุทั้งMUNA nursing home ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ MUNA Day Care
26/02/2021
ทีมอาจารย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านเทคนิคการประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง
18/03/2021

การประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา​การ​ตั้งครรภ์​ใน​วัยรุ่น​แบบบูรณาการ​ จังหวัด​นครสวรรค์​ ปีงบประมาณ​ 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์​
นำโดย พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์​ พร้อมกับอาจารย์​หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร​สาธารณสุข​ศาสตรบัณฑิต​
ร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา​การ​ตั้งครรภ์​ใน​วัยรุ่น​แบบบูรณาการ​ จังหวัด​นครสวรรค์​ ปีงบประมาณ​ 2564
ณ ห้องประชุม​ราชาวดี สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​นครสวรรค์
//]]>