การตรวจประเมิน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564”
22/06/2021
บรรยายพิเศษ “เทคนิคการเขียนหนังสือและตำรา”
21/07/2021

ผศ.นิวัต อุณฑพันธ์ หัวหน้าโครงการแอพพลิเคชั่นตำบลเขาทอง เป็นตัวแทนของตำบลเขาทองและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลประกวดภายใต้กิจกรรม Hackathon 2021

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2564
ผศ.นิวัต อุณฑพันธ์ หัวหน้าโครงการแอพพลิเคชั่นตำบลเขาทอง
เป็นตัวแทนของตำบลเขาทองและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลประกวดภายใต้กิจกรรม Hackathon 2021
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนล่างไปแข่งในระดับประเทศ นอกจากนี้โครงการ “เขาทอง LongDo” ได้เงินรางวัล 50,000 บาท เพื่อมาดำเนินกิจกรรมตามที่ได้เสนอไว้ต่อไป
//]]>