บรรยายพิเศษ “เทคนิคการเขียนหนังสือและตำรา”
21/07/2021
โครงการมหิดลจิตอาสาเยียวยาชุมชน
26/07/2021

กิจกรรมพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2564 มหิดลนครสวรรค์

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2564
แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ซึ่งการจัดงานปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่รวมทั้งทำความรู้จักวิทยาเขตนครสวรรค์ให้มากขึ้นผ่านทางช่องทาง online (WebEx และ Facebook) จากห้องส่ง MUNA Media Studio ตั้งแต่เวลา 09:00-12:00 น. โดยมี อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ชูมา และนักศึกษาตัวแทนองค์กรนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้เข้าร่วม ทั้ง 2 ช่องทางมากกว่า 200 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย งานกิจการนักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว #PRMUNA

//]]>