กิจกรรมพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2564 มหิดลนครสวรรค์
22/07/2021
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11/08/2021

โครงการมหิดลจิตอาสาเยียวยาชุมชน

ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วย ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์
บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า จัดโครงการมหิดลจิตอาสาเยียวยาชุมชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนในตำบลเขาทองจำนวน 12 หมู่บ้าน
ในเรื่องการจัดสรรวัคซีน ความรู้ในการเตรียมตัวเข้ารับวัคซีนและการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ตลอดจนอาการที่ไม่พึงประสงค์ในการรับวัคซีน
การดูแลผู้ที่ถูกกักตัวในครัวเรือน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในชุมชนเรื่องวัคซีนโควิด การป้องกันดูแลตนเอง และสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตให้ห่างไกลโรคระบาดโควิด 19 มากขึ้น ทั้งนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่ด้วย กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการมหิดลจิตอาสาเยียวยาชุมชน

ภาพ/ข่าว #PRMUNA

//]]>