โครงการมหิดลจิตอาสาเยียวยาชุมชน
26/07/2021
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 40/2564)
27/08/2021

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ นำต้นไม้มาร่วมปลูกประกอบไปด้วย ต้นทองกวาว 100 ต้น เหลืองปรีดียาธร 100 ต้น ทองอุไร 100 ต้น รวมทั้งสิ้น 300 ต้น

ภาพ/ข่าว #PRMUNA

//]]>