ใครที่อยากเรียนต่อป.โท-เอกที่มหิดลแพทย์จะเลือกเรียนหลักสูตรไหนดีที่ระบบนี้!

วันนี้เรามักจะรู้จักกับ Programs and Courses Recommendation System ระบบที่ช่วยสนับสนุนหลักสูตรและคอร์สระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับอาชีพ ทักษะ และนักวิทยาศาสตร์ของเอเชียได้

ภาคนี้จะเข้ามาลองค้นหาหลักสูตรกับคุณได้ที่ https://suggest-program.mahidol.ac.th