จระเข้บึงบอระเพ็ด

26 พฤศจิกายน 2561 – #จระเข้บึงบอระเพ็ด
.
อ.ดร.สมสุข พวงดี และ น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องจระเข้แก่เยาวชนในโครงการการสร้างมัคคุเทศน์รุ่นเยาว์ ซึ่งมีเยาวชนจำนวนทั้งสิ้น 50 คนจาก 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากลุงโชย ผู้มากประสบการณ์เกี่ยวกับจระเข้บึงบอระเพ็ด เข้าร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนด้วย
.
ทั้งนี้การร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ซึ่งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสหกรณจระเข้แห่งประเทศไทย