OneHealthAnimalClinic

OneHealthAnimalClinic: OHAC (คลินิกสัตว์วันเฮลท์)
เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร.0955794006
พวกเรายินดีให้บริการสุขภาพสัตว์
– ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทั่วไป
– ทำวัคซีนป้องกันโรค
– ผ่าตัด
– ทำหมัน
– ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
– ให้บริการที่ปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์