อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF) – ภัยที่คืบคลานเข้าใกล้

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF) – ภัยที่คืบคลานเข้าใกล้ #OneHealthLearningandSharing #OHSL . หนึ่งในประเด็นร้อนของอุตสาหกรรมการผลิตสุกรในประเทศไทย ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเห็นจะไม่พ้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือที่มักได้ยินเรียกขานกันสั้นๆเป็นตัวย่อว่า “ASF” จากเดิมที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องไกลตัว แต่หลังจากมีรายงานการระบาดเกิดขึ้นในจีนตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และการระบาดยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง แถมการระบาดดังกล่าวยังมีทิศทางลงมาทางใต้ขยับใกล้บ้านเราเข้าไปทุกที จะบอกว่าโรคดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไกลตัวเห็นทีจะไม่ได้อีกต่อไป . ASF เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุกรมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ความรุนแรงของโรคดังกล่าวส่งผลให้สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 80-100 การติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้กับสุกรทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกช่วงอายุ สุกรที่ติดเชื้อจะแสดงอาการป่วยเริ่มจากซึม ไม่ค่อยกินอาหาร มีไข้สูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำตามลำตัว ไอ หอบ หายใจลำบาก และตายในที่สุด ความน่ากลัวอีกอย่างของ ASF ก็คือ จนถึงทุกวันนี้เรายังคงไม่มีวัคซีนสำหรับใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ Read More …

เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขที่ท่านรักอย่าลืมพามาทำวัคซีนป้องกันโรค

#เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขที่ท่านรักอย่าลืมพามาทำวัคซีนป้องกันโรคกันนะครับ #OneHealthAnimalClinic #OHAC นอกจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งสามารถติดต่อมาสู่คนได้แล้ว ยังมีโรคติดเชื้ออีกหลายชนิดที่แม้จะไม่สามารถติดสู่คน แต่สามารถสร้างความรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตของสุนัขท่านได้ อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคเหล่านั้นได้ด้วยการทำวัคซีน ดังนั้นเมื่อสุนัขของท่านอายุได้ 6-8 สัปดาห์ เราแนะนำให้พาสุนัขที่ท่านรักมาตรวจสุขภาพและเริ่มโปรแกรมวัคซีน . #สำหรับโปรแกรมสุขภาพและวัคซีนสำหรับสุนัขที่เราแนะนำมีดังนี้ อายุ /// โปรแกรม 4-6 สัปดาห์ /// ถ่ายพยาธิและตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป 6-8 สัปดาห์ /// วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่ 1 และถ่ายพยาธิ 12 สัปดาห์ /// วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่ 2 และวัคซีนพิษสุนัขบ้าครั้งที่ 1 16 Read More …

จระเข้บึงบอระเพ็ด

#จระเข้บึงบอระเพ็ด . 14 มกราคม 2562 – คณะนักวิจัยจระเข้บึงบอระเพ็ด ได้ออกจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องจระเข้ให้แก่เยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” และเปิดบ้านมหิดลนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนครสวรรค์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาเข้าร่วมจำนวนกว่า 400 คน จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์ . #OHRU #MUNAOH

จระเข้บึงบอระเพ็ด

#จระเข้บึงบอระเพ็ด . 8-9 มกราคม 2562 คณะนักวิจัยฯ ลงปฏิบัติงานในพื้นที่บึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะนักวิจัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ . 1.ร่วมขุดซากจระเข้กับสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายวชิระ กว้างขวาง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)เพื่อเก็บตัวอย่างจากซากจระเข้ที่มีข้อมูลอันเชื่อได้ว่าเป็นจระเข้ดั่งเดิมของบึงบอระเพ็ดสำหรับการพิสูจน์ทราบดีเอ็นเอในโอกาสต่อไป ซึ่งในระหว่างทำการขุดซากจระเข้นั่นคณะนักวิจัยได้พบเห็นจระเข้ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ในส่วนหนึ่งของบึงบอระเพ็ดที่ถูกเรียกว่า ”ทับตาเถร” ด้วย (ภาพที่ 1-4) . 2.ร่วมหารือกับ นายสันติ จันทร์เผิบ ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการจัดนิทรรศการจระเข้ถาวรร่วมกัน ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจระเข้ให้แก่เยาวชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบจนเกิดความตระหนักหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด (ภาพที่ 5-6) . 3.ลงพื้นที่บ้านรางจิก ที่คณะนักวิจัยฯ Read More …