การสำรวจและเฝ้าระวังโรคในสัตว์

#การสำรวจและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ #OHRU #MoZWE . #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้ร่วมกับ #ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ชุมชนเขาทองเก็บตัวอย่างเพื่อสำรวจและเฝ้าระวังการเกิดโรคในสุนัขและแมว ตลอดจนสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังได้บริการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิให้แก่สุนัขและแมวในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย . #MUNA #VSMU #OHC

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งสุดท้ายของปี 2562

#41stRFZ #6thYear #OHC . ส่งท้ายปีหมูด้วยโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งสุดท้ายของปี 2562 (ครั้งที่ 41 ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมา) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันจำนวน 21 ตัว ทำให้ถึงตอนนี้มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 826 ตัว . ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกๆท่านทั้งจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ตลอดจนจิตอาสามากหน้าหลายตา ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมาตลอด 6 ปี . แล้วพบกันใหม่ปีหน้า กับเป้าหมาย 1000 ตัว !!! . #MUNA #VSMU #DLDNW

เรียนรู้การใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อนดีดี

#เรียนรู้การใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อดีดี #วันเฮลท์เขาทอง #OHSL . 18-19 พฤศจิกายน 2562 วันเฮลท์เขาทองได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการถ่ายทอดการใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อดีดี (PODD) ณ ห้องประชุม #ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย และ น.สพ.ปองพล หอมคง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ มาร่วมถ่ายทอดการใช้งานและการทำงานของระบบ นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นำโดย นายวรชาติ ลีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ที่เปิดให้คณะผู้รับการอบรมได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่จริงที่เคยใช้งานระบบดังกล่าวจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม . ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย อบต.เขาทอง รพสต.เขาทอง อบต.นครสวรรค์ออก อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ตลอดจนนักศึกษา Read More …

ประกาศวันหยุด

#ประกาศวันหยุด #OHAC . วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ขอแจ้งหยุุดให้บริการในส่วนของ #คลินิกสัตว์วันเฮลท์ ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562 นะครับ . ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

การสำรวจเชื้อไข้หวัดนก

การสำรวจเชื้อไข้หวัดนก #OHRU #MoZWE . วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ประสานงานกับชุมชนเขาทองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ #ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในโครงการสำรวจเชื้อไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในประเทศไทย . #MUNA #VSMU

ปรสิตจากงู

#ปรสิตจากงู #OHRU . ในระหว่างการผ่าตัดเพื่อทำหมันแมวเพศเมียตัวหนึ่งในโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ทีมสัตวแพทย์ได้พบกับปรสิตที่ฝังตัวอยู่ในเยื่อบุผนังช่องท้อง (Omentum) ปรสิตดังกล่าวถูกเรียกรวมๆว่า #Pentastome (ภาพที่ 1 และ 2) . ปรสิตดังกล่าวถูกเก็บและนำไปศึกษาวิจัยต่อโดย ผศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ Sivapong Vsmu ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (#VSMU) ผลการศึกษาพบว่า Pentastome ดังกล่าวคือ Armillifer armillatus ซึ่งตัวเต็มวัยของปรสิตดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในระบบทางเดินหายใจของงู . ไข่ของ Armillifer armillatus จะถูกขับออกจากงูที่ติดเชื้อผ่านสิ่งคัดหลั่งและสิ่งขับถ่าย ซึ่งเมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึง #คน ได้รับไข่ในระยะติดเชื้อทางการกิน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคเนื้องูดิบ หรือการจับสัมผัสงูที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้ล้างมือก่อนหยิบจับอาหาร ก็จะสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ (ภาพที่3) Read More …

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

#40thRFZ #6thYear #OneHealthAnimalClinic #OHAC . 26 ตุลาคม 2562 – 6 ปีที่ยืนหยัด โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ กับกิจกรรมควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ถึงวันนี้ได้ดำเนินการร่วมกันมาจนถึงครั้งที่ 40 ซึ่งในวันนี้มีสุนัขและแมวมารับบริการทั้งสิ้น 25 ตัว และนับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการฯมา มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 805 ตัว . #RFZ #MUNA #VSMU #DLDNW #OHC

โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด

#โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด #OHRU . 21 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนจำนวน 40 คนจาก 11 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ . #อบจ_นคสวรรค์ #MUNA #VSMU #OHC #PRMUNA

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร หนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยแนะนำให้คำปรึกษา ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์อย่างดีเสมอมา ขอบพระคุณอาจารย์และขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับ  

โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม

#โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม #OHC #PODD . วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้ประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยในการประชุมครั้งนี้นอกเหนือจากคณะทำงานอันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก อบต.เขาทอง อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่จาก รพสต.เขาทอง และ รพสต.บ้านหาดสะแก เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมด้วย . #MUNA #PRMUNA