โรคไข้หูดับ Streptococcus suis

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ (MoZWE) ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 7 ภาพลงในอัลบั้ม: โรคไข้หูดับ Streptococcus suis 17 กันยายน 2019  ·  ในปี 2562 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผู้ป่วยในไทย ป่วยด้วยโรคไข้หูดับ หรือติดเชื้อ Streptococcus suis ทั้งหมด 265 ราย เสียชีวิต 23 ราย (ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 17 สิงหาคม 2562) วันนี้แอดมินเลยอยากจะนำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคนี้ให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกัน กดเลื่อนดูข้อมูลที่ภาพต่อไปได้เลย!! แหล่งที่มา https://www.promedmail.org/post/6660853 http://outbreaknewstoday.com/thailand-reports-two-dozen…/

ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว

#ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว #OHSL . 18 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกสัตว์วันเฮลท์ร่วมออกหน่วยกับปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแทวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก . #MUNA #OHC #DLD

พยาธิเขาทองไปไกลถึงกรีซ

#พยาธิเขาทองไปไกลถึงกรีซ #OHRU #RFZ . พยาธิตัวตืดที่ถูกพบปะปนออกมากับอาเจียนของแมวตัวหนึ่งที่อยู่ระหว่างการสงบประสาทเพื่อทำการผ่าตัดทำหมันในโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต.เขาทอง ได้ถูกเก็บไปทำการศึกษาวิจัยโดย ผศ.น.สพ.ดร.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ Sivapong Vsmu (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และได้นำข้อค้นพบที่ได้ไปนำเสนอผลงานวิชาการในงาน Parasitic Helminths: New Perspectives in Biology and Infection ระหว่างวันที่ 1- 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ประเทศกรีซ …ในฐานะตัวแทนของ #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ต้องขอบคุณอาจารย์ที่นำพาหน่วยงานเล็กๆ แห่งนี้ออกไปให้สากลได้รับรู้ครับ . ส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเขาทองทั้งหลาย ข้อค้นพบที่ได้ช่วยบอกเราว่าในพื้นที่ของเรามีความเสี่ยงในการติดพยาธิชนิดนี้นะครับ ดังนั้นสุขอนามัยส่วนตัวจะต้องไม่ละเลยกันนะครับ . #หมายเหตุ พยาธิตัวตืดที่พบคือ Read More …

โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม

#โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม #OHSL . #กลุ่มวันเฮลท์เขาทอง อันประกอบไปด้วย อาจารย์และนักวิชาการ จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และตัวแทนชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขึ้นในชุมชน โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ สิงหาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 . ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีที่มาจากการที่กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้เล็งเห็นว่า ตำบลเขาทองเป็นหนึ่งในชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีพลวัตรและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน . โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้เลือกที่จะหยิบมาประยุกต์ใช้คือ #ผ่อดีดี_PODD (ภาพที่ 2) ซึ่งได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และถูกนำไปปรับใช้ในหลากหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ . โปรดติดตามความคืบหน้าในตอนต่อไป Read More …

จังหวัดเคลื่อนที่

#จังหวัดเคลื่อนที่ #OHC #OHSL . 15 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของคลินิกสัตว์วันเฮลท์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วัดบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการกว่า 50 ตัว . #PRMUNA

แก้ไขและป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมพาสุนัขและแมวของท่านมาทำหมันกันนะครับ

#ท้องไม่พร้อม #OHSL #RFZ . แก้ไขและป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมพาสุนัขและแมวของท่านมาทำหมันกันนะครับ

จระเข้บึงบอระเพ็ด

#จระเข้บึงบอระเพ็ด #OHRU . 10 พฤษภาคม 2562 – ทีมวิจัยจระเข้บึงบอระเพ็ด ได้ลงพื้นที่สำรวจร่องรอยจระเข้ หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบเห็นจระเข้มากินปลาในบ่อเลี้ยงที่อยู่ติดพื้นที่บึงบอระเพ็ด จากการสัมภาษณ์พบว่าชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในบริเวณดังกล่าว และระบุว่ามีจระเข้ทั้งหมด 3 ตัวด้วยกัน จากนั้นทีมวิจัยจึงได้เดินเท้าสำรวจร่องรอยจากบริเวณบ่อเลี้ยงปลาลงไปยังพื้นที่บึงบอระเพ็ดซึ่งทีมวิจัยได้พบร่องรอยของจระเข้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตำแหน่งที่พบร่องรอยนับว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจำนวนประชากรจระเข้ด้วยวิธีการส่องสปอร์ตไลท์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์จระเข้ภายใต้โครงการการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 กับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

#37thRFZ #OneHealthAnimalClinic #OHAC . 27 เมษายน 2562 – ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 กับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ดำเนินการร่วมกันจนถึงครั้งที่ 37 และถึงตอนนี้นับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการฯมา มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันไปแล้วทั้งสิ้น 734 ตัว . #RFZ #MUNA #VSMU #DLDNW #OHC