หลักสูตรการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนานิสัยผู้ต้องขัง

#หลักสูตรการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนานิสัยผู้ต้องขัง #OHSL . #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนานิสัยผู้ต้องขัง ร่วมกับ #เรือนจำกลางนครสวรรค์ และ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยฟื้นฟูขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังให้มีความอ่อนโยนเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง . ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาในการอบรม 10 วัน มีเนื้อหาครอบคลุมถึง ประวัติการเลี้ยงสุนัข สายพันธุ์ การเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสุขาภิบาลและสุขอนามัย การจัดการสุขภาพในสุนัข โรคในสุนัขและการป้องกัน โรคสัตว์สู่คนและสุขภาพหนึ่งเดียว การสื่อสารและภาษากายของสุนัข พฤติกรรมของสุนัข การจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข การผสมพันธุ์และการดูแลลูกสุนัข ตลอดจนการตลาดและการสร้างโอกาสทางการประกอบธุรกิจ . โดยมีการจัดอบรมในระยะเริ่มแรกด้วยกัน 2 รุ่นๆละ 30 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน Read More …

จระเข้สยาม จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย

#เพราะเราอยู่ด้วยกัน Watch Video => https://fb.watch/5MXbE1sY5q/ #จระเข้สยาม หรือ #จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย เป็นจระเข้ที่เคยมีอยู่มาก และพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำ ในที่ลุ่มทางตอนกลาง และตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง เช่น ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ . ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าจระเข้สยามมีจำนวนลดลง จนใกล้จะหมดไปจากธรรมชาติของไทย เนื่องจากพื้นที่แหล่งอาศัยของจระเข้ถูกทำลาย มีการทดแทนด้วยการก่อสร้าง ในบัญชีแดงของ IUCN ปี 1996 ได้มีการจัดเอาจระเข้สยามเข้าไว้ในกลุ่มของสัตว์ป่า ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับวิกฤต และพื้นที่อาศัยลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ใน 3 ชั่วอายุ นอกจากนี้จระเข้สยามยังถูกจัดไว้ใน บัญชีหนึ่งของอนุสัญญาไซเตส . การลดลงของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ทำให้จำนวนจระเข้สยามมีจำนวนลดลง และอาจสูญพันธุ์ได้ ดังนั้นการเพาะขยายพันธุ์ในฟาร์มเลี้ยง Read More …

วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน

18 พฤศจิกายน 2563 วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ณ ต. เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ . #OHC #MUNA #PRMUNA

ต้นแบบการอยู่ร่วมกันของคนและจระเข้

#ต้นแบบการอยู่ร่วมกันของคนและจระเข้ #การอนุรักษ์จระเข้สยามในบึงบอระเพ็ด . ติดตามอ่านกันได้ในแมกกาซีนฉบับพิเศษประจำปี 2563 ขององค์การบริการส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ . #โครงการการสร้างแนวทางมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้