จระเข้บึงบอระเพ็ด

#จระเข้บึงบอระเพ็ด #OHRU #MUNAOH . https://youtu.be/9CuEjGPhr9k ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (Natural-based tourism) บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจระเข้เป็นจุดขาย เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยให้เกิดความตระหนักและหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด #ชมบึงกินปลาสบตาจระเข้ https://www.youtube.com/watch?v=9CuEjGPhr9k

ชมบึงกินปลาสบตาจระเข้

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นักวิจัยคลินิกสัตว์วันเฮลท์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “ชีวิตกับอำนาจ” ในโครงการหยั่งรากจิตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข ประกอบไปด้วยบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (Natural-based tourism) บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจระเข้เป็นจุดขาย เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยให้เกิดความตระหนักและหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด ทั้งนี้โครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือของวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงจระเข้แห่งประเทศไทย Crocodile Specialist Group Read More …

จระเข้บึงบอระเพ็ด

#ชมบึงกินปลาสบตาจระเข้ #จระเข้บึงบอระเพ็ด 13 ธันวาคม 2561 – คณะนักวิจัยโครงการสร้างแนวทาง/มาตรการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ร่วมกับประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทดลองสำรวจสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีจระเข้เป็นจุดขาย ซึ่งในอนาคตอาจช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยให้เกิดความตระหนักและหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด . #OHRU #MUNAOH https://www.facebook.com/MUNAOHC/videos/1992509687512110