โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน

#ภาพที่คุ้นตา ยังคงเดินหน้าต่อไปกับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยในครั้งที่ 32 นี้ก็มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการด้วยกันทั้งสิ้น 17 ตัว (สุนัขเพศผู้ 1 ตัว สุนัขเพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 3 ตัว) ทำให้ยอดรวมตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้นมา มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันไปแล้วทั้งสิ้น 622 ตัว . ขอบคุณเด็กนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และศิลปศาสตร์บัณฑิต ทุกๆคนที่มาร่วมช่วยกันคนละไม้ละมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี #RFZ #MUNA #VSMU #DLDNW #OHC