ร่วมออกหน่วยKickOff

#ร่วมออกหน่วยKickOff #OneHealthAnimalClinic #OHAC 13 มีนาคม 2562 – วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมออกหน่วย ณ วัดไทรเหนือ กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และองค์กรปกครองท้องถิ่นในโครงการ Kick off ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการให้บริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมวให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย