เลื่อนกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการฯ

#ประกาศเลื่อนกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการฯ #RFZ . เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในช่วงเวลานี้ ทำให้เรามีความจำเป็นต้อง #ยกเลิก กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมวภายใต้ #โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯครั้งที่43 ซึ่งมีกำหนดการฯที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2563 นี้ และจำเป็น #ต้องเลื่อนกิจกรรมในครั้งต่อๆไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสจะคลี่คลายลง . อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับบริการทำหมันสุนัขและแมวในวันที่ 25 เมษายน 2563 นี้ไว้แล้ว เราจะทยอยติดต่อกับท่านเพื่อให้ท่านพาสุนัขและแมวของท่านเข้ามารับบริการ โดยขอให้ท่านปฏิบัติตัวตามคำแนะนำในขณะพาสุนัขและแมวของท่านมารับบริการอย่างเคร่งครัด . #StillTogether

เจ้าหน้าที่ของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ร่วมออกหน่วยกับ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และ #เทศบาลนครนครสวรรค์

25 มีนาคม 2563 – เจ้าหน้าที่ของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ร่วมออกหน่วยกับ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และ #เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อให้บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในบริเวณ #วัดวรนารถบรรพต (วัดกบ) พร้อมกับทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี . #PRMUNA #MUNA #OHC #DLDNW #เทศบาลนครนครสวรรค์

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำกลุ่มผู้เลี้ยงแพะและโคเนื้ออำเภอแม่วงก์

#ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำกลุ่มผู้เลี้ยงแพะและโคเนื้ออำเภอแม่วงก์ #OHC . 3 มีนาคม 2563 – น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ นายสัตวแพทย์ประจำศูนย์วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมออกหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโคเนื้ออำเภอแม่วงก์ กับ ผศ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลจากโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน พร้อมทั้งได้พูดคุยรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและให้คำแนะนำการจัดการเลี้ยงดู แก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์ . #MUNA #VSMU #DLDNW #PRMUNA

วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้จัดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนับบ้าฯ

#42ndRFZ #6thYear #OHC . 29 กุมภาพันธ์ 2563 วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้จัดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนับบ้าฯ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 42 ร่วมกับ #คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีคุณหมอเพลงจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) อาสามาช่วยด้วยอีกแรง ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการการทำหมันรวมทั้งสิ้น 17 ตัวด้วยกัน ทำให้ถึงตอนนี้มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 843 ตัว . และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมี #คณะนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการเพื่อตรวจหาเชื้อ #โรคฉี่หนู อีกด้วย . #เป้า1000ตัวอีกไม่ไกลที #MUNA #VSMU #DLDNW #PRMUNA