การสำรวจและเฝ้าระวังโรคในสัตว์

#การสำรวจและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ #OHRU #MoZWE . #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้ร่วมกับ #ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ชุมชนเขาทองเก็บตัวอย่างเพื่อสำรวจและเฝ้าระวังการเกิดโรคในสุนัขและแมว ตลอดจนสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังได้บริการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิให้แก่สุนัขและแมวในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย . #MUNA #VSMU #OHC

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งสุดท้ายของปี 2562

#41stRFZ #6thYear #OHC . ส่งท้ายปีหมูด้วยโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งสุดท้ายของปี 2562 (ครั้งที่ 41 ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมา) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันจำนวน 21 ตัว ทำให้ถึงตอนนี้มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 826 ตัว . ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกๆท่านทั้งจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ตลอดจนจิตอาสามากหน้าหลายตา ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมาตลอด 6 ปี . แล้วพบกันใหม่ปีหน้า กับเป้าหมาย 1000 ตัว !!! . #MUNA #VSMU #DLDNW