การสำรวจและเฝ้าระวังโรคในสัตว์

.
#วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้ร่วมกับ #ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ชุมชนเขาทองเก็บตัวอย่างเพื่อสำรวจและเฝ้าระวังการเกิดโรคในสุนัขและแมว ตลอดจนสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังได้บริการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิให้แก่สุนัขและแมวในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
.