โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งสุดท้ายของปี 2562

.
ส่งท้ายปีหมูด้วยโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งสุดท้ายของปี 2562 (ครั้งที่ 41 ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมา) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันจำนวน 21 ตัว ทำให้ถึงตอนนี้มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 826 ตัว
.
ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกๆท่านทั้งจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ตลอดจนจิตอาสามากหน้าหลายตา ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมาตลอด 6 ปี
.
แล้วพบกันใหม่ปีหน้า กับเป้าหมาย 1000 ตัว !!!
.