โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ครั้งที่ 34

#34thRFZ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ได้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการด้วยกันทั้งสิ้น 19 ตัว (สุนัขเพศผู้ 4 ตัว สุนัขเพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 1 ตัว) ทำให้จนถึงตอนนี้นับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการฯมา มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันไปแล้วทั้งสิ้น 668 ตัว . ขอบคุณเด็กนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และศิลปศาสตร์บัณฑิต ทุกๆคนที่มาร่วมช่วยกันคนละไม้ละมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีไปอีกครั้ง #RFZ #MUNA #VSMU #DLDNW #OHC