จระเข้บึงบอระเพ็ด

#จระเข้บึงบอระเพ็ด #OHRU #MUNAOH . https://youtu.be/9CuEjGPhr9k ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (Natural-based tourism) บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจระเข้เป็นจุดขาย เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยให้เกิดความตระหนักและหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด #ชมบึงกินปลาสบตาจระเข้ https://www.youtube.com/watch?v=9CuEjGPhr9k

ชมบึงกินปลาสบตาจระเข้

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นักวิจัยคลินิกสัตว์วันเฮลท์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “ชีวิตกับอำนาจ” ในโครงการหยั่งรากจิตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข ประกอบไปด้วยบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (Natural-based tourism) บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจระเข้เป็นจุดขาย เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยให้เกิดความตระหนักและหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด ทั้งนี้โครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือของวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงจระเข้แห่งประเทศไทย Crocodile Specialist Group Read More …

จระเข้บึงบอระเพ็ด

#ชมบึงกินปลาสบตาจระเข้ #จระเข้บึงบอระเพ็ด 13 ธันวาคม 2561 – คณะนักวิจัยโครงการสร้างแนวทาง/มาตรการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ร่วมกับประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทดลองสำรวจสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีจระเข้เป็นจุดขาย ซึ่งในอนาคตอาจช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยให้เกิดความตระหนักและหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด . #OHRU #MUNAOH https://www.facebook.com/MUNAOHC/videos/1992509687512110

จระเข้บึงบอระเพ็ด

26 พฤศจิกายน 2561 – #จระเข้บึงบอระเพ็ด . อ.ดร.สมสุข พวงดี และ น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องจระเข้แก่เยาวชนในโครงการการสร้างมัคคุเทศน์รุ่นเยาว์ ซึ่งมีเยาวชนจำนวนทั้งสิ้น 50 คนจาก 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากลุงโชย ผู้มากประสบการณ์เกี่ยวกับจระเข้บึงบอระเพ็ด เข้าร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนด้วย . ทั้งนี้การร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ซึ่งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสหกรณจระเข้แห่งประเทศไทย #OHRU #MUNAOH

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ครั้งที่ 34

#34thRFZ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ได้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการด้วยกันทั้งสิ้น 19 ตัว (สุนัขเพศผู้ 4 ตัว สุนัขเพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 1 ตัว) ทำให้จนถึงตอนนี้นับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการฯมา มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันไปแล้วทั้งสิ้น 668 ตัว . ขอบคุณเด็กนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และศิลปศาสตร์บัณฑิต ทุกๆคนที่มาร่วมช่วยกันคนละไม้ละมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีไปอีกครั้ง #RFZ #MUNA #VSMU #DLDNW #OHC

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน

#ภาพที่คุ้นตา ยังคงเดินหน้าต่อไปกับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยในครั้งที่ 32 นี้ก็มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการด้วยกันทั้งสิ้น 17 ตัว (สุนัขเพศผู้ 1 ตัว สุนัขเพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 3 ตัว) ทำให้ยอดรวมตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้นมา มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันไปแล้วทั้งสิ้น 622 ตัว . ขอบคุณเด็กนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และศิลปศาสตร์บัณฑิต ทุกๆคนที่มาร่วมช่วยกันคนละไม้ละมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี #RFZ #MUNA #VSMU #DLDNW #OHC

วัคซีน คืออะไร

ฉีด-ช่วย-ชาติ .สืบเนื่องจากการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในบ้านเรา ที่ไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายภายในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับทางกระผมเองเคยรับปากในบทความก่อนหน้านี้ว่าจะให้ข้อมูลเรื่อง “วัคซีนในสัตว์เลี้ยง” ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนในครั้งนี้ สำหรับเป้าประสงค์ของบทความนี้คือต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายที่สุด เพราะฉะนั้นกระผมขออนุญาตเลี่ยงการใช้ภาษาหรือคำศัพท์ทางวิชาการนะครับ . .เริ่มกันเลยดีกว่า วัคซีน คืออะไร . วัคซีน คือ เชื้อโรคที่ผ่านกระบวนการซึ่งทำให้เชื้อดังกล่าวนั้นไม่สามารถก่อโรคได้ ในทางตรงกันข้ามกลับสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคนั้น ๆ ให้แก่ร่างกายเมื่อได้รับวัคซีน . ยกตัวอย่าง เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้นก็ทำมาจาก เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้านั่นแหละ โดยจะนำเชื้อดังกล่าวมาผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ทำให้เชื้อโรคไม่มีอันตรายแก่สัตว์ที่ได้รับวัคซีน และสัตว์ที่ได้รับวัคซีนนั้นก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า แต่สำหรับโรคอื่น ๆ เช่น โรคลำไส้อักเสบ หรือไข้หัด ก็ยังมีความเสี่ยงและสามารถเป็นได้ตามปกติ หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน (กำลังจะบอกว่าการทำวัคซีนโรคไหน ก็จะมีผลแค่กับโรคนั้นนะครับ) . .เนื่องจากวัคซีนมีมากมายเหลือเกิน Read More …

คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับเชิญจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค

16 มีนาคม 2561 – คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับเชิญจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 3 ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำและร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่นำร่องปลอดโรคสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลนางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผนการทำงาน รวมทั้งเตรียมพร้อมส่งโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards #RFZ #OHC #DLD #ODPC3

คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้ร่วมลงพื้นที่วัดเขาเจดีย์

8 มีนาคม 2561 – คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้ร่วมลงพื้นที่วัดเขาเจดีย์ ตำบลเขาเจดีย์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันคุมกำเนิด กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้จัดโครงการ “Kick Off” รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นมา โดยในครั้งนี้มีสุนัขกว่า 70 ตัวเข้ารับบริการ ลิงค์>>> https://www.thairath.co.th/content/1222747 #KICKOFF #RFZ #DLDNW #MUNA #OHC

ประกาศหาบ้านให้น้องหมา 5 ตัว (เพศเมียล้วน ไม่มีผู้ปน)

ประกาศหาบ้านให้น้องหมา 5 ตัว (เพศเมียล้วน ไม่มีผู้ปน) หน้าตาตามภาพเลยครับ ส่วนอีกตัวซึ่งไม่อยู่ในภาพนั้น ก็หน้าตาละม้ายคล้ายไปทางเดียวกัน ท่านที่สนใจรับไปเลี้ยงดูปูเสื่อ จะเอาไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนเฝ้าไร่ หรือไว้เป็นเพื่อนยามเหงา ติดต่อมาได้เลยครับ ปล. ขอความกรุณาอย่านำสุนัขมาปล่อยทิ้งกันเลยครับ #หมาน้อยกับกระสอบปริศนา #หยุดทิ้งหมา #หยุดปัญหาหมาจรจัด