ออกหน่วยควบคุมประชากรสุนัข

#ออกหน่วยควบคุมประชากรสุนัข #OHC . 25 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรของศูนย์วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้ร่วมออกปฏิบัติงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และปศุสัตว์อำเภอตาคลี เพื่อควบคุมสุนัขด้วยวิธีการทำหมัน ณ วัดเขาเจดีย์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ .

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงมีเจ้าของ

#บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงมีเจ้าของ . ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ . ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี เทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2563 ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน สอบถามเพิ่มเติม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555

กิจกรรม Ecohealth Rotation

#เพราะเราอยู่ด้วยกัน #Ecohealth #OneHealth กิจกรรม Ecohealth Rotation 4 กุมภาพันธ์ 2020  ·  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทีมนักวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ภายใต้โครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ให้การต้อนรับ Dr Claire Jardine อาจารย์จาก Ontario Veterinary College, University of Guelph ประเทศแคนาดา พร้อมด้วยนักศึกษาสัตว์แพทย์ และอาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Ecohealth Rotation ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะฯ และกลุ่มสถาบันการศึกษาทางด้านการสัตวแพทย์ในประเทศแคนาดา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการเข้าศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาภายในบึงบอระเพ็ด โดยมี นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต Read More …