บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงมีเจ้าของ

.
ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
.
🐶🐱 ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี 🐱🐶
เทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2563
🌟🌟ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน🌟🌟
🔴สอบถามเพิ่มเติม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555