ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ (MoZWE)

สรุปสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในฟาร์มมิงค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (อัพเดท 26 มิถุนายน 2563) . จากข่าวการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในฟาร์มมิงค์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน ผ่านมาเป็นเวลา 2 เดือน พบการระบาดของมิงค์ในฟาร์มกว่า 17 แห่ง พร้อมกับมาตรการกำจัดมิงค์ทั้งประเทศ วันนี้ศูนย์เฝ้าระวังฯ จะสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับ COVID-19 ในมิงค์ เท่าที่รวบรวมได้ ณ ขณะนี้ (26 มิถุนายน 2563) . จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 กระทรวงเกษตร ธรรมชาติ และคุณภาพอาหารของเนเธอร์แลนด์รายงานพบมิงค์ (Mink) หลายตัวในฟาร์มเพาะเลี้ยง Read More …