วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ร่วมเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานปศุสัตว์เขต6

22 ธันวาคม 2563 – #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้ร่วมเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และ #สำนักงานปศุสัตว์เขต6

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่ดำเนินมาถึงครั้งที่ 45

#45thRFZ #OHC . ส่งท้ายปี 2563 กันกับ #โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่ดำเนินมาถึงครั้งที่ 45 ในครั้งนีัมีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันจำนวน 19 ตัว ทำให้ถึงตอนนี้ โครงการฯได้ให้บริการการควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยวิธีการทำหมันไปแล้วทั้งสิ้น 903 ตัว …สุดท้ายนี้สวัสดีปีใหม่ครับทุกๆท่าน สุขภาพกาย วาจา ใจ แข็งแรงครับ . #MUNA #VSMU #DLDNW #PRMUNA

หลักสูตรการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนานิสัยผู้ต้องขัง

#หลักสูตรการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนานิสัยผู้ต้องขัง #OHSL . #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนานิสัยผู้ต้องขัง ร่วมกับ #เรือนจำกลางนครสวรรค์ และ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยฟื้นฟูขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังให้มีความอ่อนโยนเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง . ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาในการอบรม 10 วัน มีเนื้อหาครอบคลุมถึง ประวัติการเลี้ยงสุนัข สายพันธุ์ การเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสุขาภิบาลและสุขอนามัย การจัดการสุขภาพในสุนัข โรคในสุนัขและการป้องกัน โรคสัตว์สู่คนและสุขภาพหนึ่งเดียว การสื่อสารและภาษากายของสุนัข พฤติกรรมของสุนัข การจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข การผสมพันธุ์และการดูแลลูกสุนัข ตลอดจนการตลาดและการสร้างโอกาสทางการประกอบธุรกิจ . โดยมีการจัดอบรมในระยะเริ่มแรกด้วยกัน 2 รุ่นๆละ 30 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน Read More …

จระเข้สยาม จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย

#เพราะเราอยู่ด้วยกัน Watch Video => https://fb.watch/5MXbE1sY5q/ #จระเข้สยาม หรือ #จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย เป็นจระเข้ที่เคยมีอยู่มาก และพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำ ในที่ลุ่มทางตอนกลาง และตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง เช่น ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ . ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าจระเข้สยามมีจำนวนลดลง จนใกล้จะหมดไปจากธรรมชาติของไทย เนื่องจากพื้นที่แหล่งอาศัยของจระเข้ถูกทำลาย มีการทดแทนด้วยการก่อสร้าง ในบัญชีแดงของ IUCN ปี 1996 ได้มีการจัดเอาจระเข้สยามเข้าไว้ในกลุ่มของสัตว์ป่า ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับวิกฤต และพื้นที่อาศัยลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ใน 3 ชั่วอายุ นอกจากนี้จระเข้สยามยังถูกจัดไว้ใน บัญชีหนึ่งของอนุสัญญาไซเตส . การลดลงของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ทำให้จำนวนจระเข้สยามมีจำนวนลดลง และอาจสูญพันธุ์ได้ ดังนั้นการเพาะขยายพันธุ์ในฟาร์มเลี้ยง Read More …

วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน

18 พฤศจิกายน 2563 วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ณ ต. เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ . #OHC #MUNA #PRMUNA

ต้นแบบการอยู่ร่วมกันของคนและจระเข้

#ต้นแบบการอยู่ร่วมกันของคนและจระเข้ #การอนุรักษ์จระเข้สยามในบึงบอระเพ็ด . ติดตามอ่านกันได้ในแมกกาซีนฉบับพิเศษประจำปี 2563 ขององค์การบริการส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ . #โครงการการสร้างแนวทางมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนับบ้าฯ

#44thRFZ #7thYear #OHC . 31 ตุลาคม 2563 วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้จัดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนับบ้าฯ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 44 ร่วมกับ #คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการการทำหมันรวมทั้งสิ้น 16 ตัวด้วยกัน ทำให้ถึงตอนนี้มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 884 ตัว . และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมี #คณะนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการเพื่อตรวจหาเชื้อ #โรคฉี่หนู อีกด้วย . และขอขอบคุณ บจก.ตรีรัตน์ยาสัตว์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ สำหรับการร่วมสนับสนุนเวชภัณฑ์ . #เป้า1000ตัวอีกไม่ไกลทีไม่ทันปีนี้ขอปีหน้านะค้าบ #MUNA #VSMU Read More …

โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด

#โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด #OHRU . 29 ตุลาคม 2563 #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก #โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ #คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจระเข้แก่เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้โครงการสร้างมัคคุเทศน์รุ่นเยาว์ฯ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ . ขอขอบคุณ #ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ลูกจระเข้มาใช้ประกอบการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ . #อบจ_นคสวรรค์ #MUNA #VSMU #OHC #PRMUNA

ดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนเป็นที่สนใจของผู้คนมากกมายมาอย่างช้านาน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน กวี และบุคคลทั่วไป

#ดวงดาวที่หายไป #นานเท่าไหร่แล้วที่คุณไม่ได้แหงนมองดาว #OHISSUE . ดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนเป็นที่สนใจของผู้คนมากกมายมาอย่างช้านาน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน กวี และบุคคลทั่วไป แต่ในปัจจุบันดวงดาวที่ปรากฎตัวในแต่ละค่ำคืนเหล่านั้นกำลังถูกท้าทายด้วยแสงสว่างที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา และเป็นความจริงที่น่าเศร้า ที่ลูกหลานของเราจำนวนมากเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นกับทางช้างเผือก …ดาราจักรของพวกเราเอง . การตระหนักถึงมลภาวะทางแสงเป็นประเด็นที่ได้รับการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่เพียงแต่มนุษยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ สัตว์ป่าทั้งหลายก็ถูกรบกวนจการใช้ชีวิตจากแสงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการอพยพตามธรรมชาติ การผสมและขยายเผ่าพันธุ์ ตลอดจนรูปแบบการหากิน ตัวอย่างเช่น ในนกอพยพที่มลภาวะทางแสงได้สร้างความสับสนจนผลที่เกิดขึ้นอาจถึงกับทำให้นกเหล่านั้นต้องถึงกับความตาย ในขณะที่มนุษย์นั้นจากการศึกษาวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า มลภาวะทางแสงได้ส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น ปัญหาการนอนหลับ ความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุง ภาวะซึมเศร้า เบาหวาน มะเร็งเต้านม และอื่นๆ . นอกจากนั้นแล้ว แสงสว่างที่สาดส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนยังถือเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน ซึ่งการที่เราจะได้มาซึ่งพลังงานเหล่านั้น เราเองก็ต้องใช้ทรัพยากรและสร้างมลภาวะอื่นๆขึ้นมาอีกเช่นกัน . #เพราะเราอยู่ด้วยกัน . Picture Read More …