โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด

.
29 ตุลาคม 2563 #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก #โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ #คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจระเข้แก่เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้โครงการสร้างมัคคุเทศน์รุ่นเยาว์ฯ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้
.
ขอขอบคุณ #ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ลูกจระเข้มาใช้ประกอบการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ
.