เรียนรู้การใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อนดีดี

#เรียนรู้การใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อดีดี #วันเฮลท์เขาทอง #OHSL . 18-19 พฤศจิกายน 2562 วันเฮลท์เขาทองได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการถ่ายทอดการใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อดีดี (PODD) ณ ห้องประชุม #ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย และ น.สพ.ปองพล หอมคง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ มาร่วมถ่ายทอดการใช้งานและการทำงานของระบบ นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นำโดย นายวรชาติ ลีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ที่เปิดให้คณะผู้รับการอบรมได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่จริงที่เคยใช้งานระบบดังกล่าวจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม . ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย อบต.เขาทอง รพสต.เขาทอง อบต.นครสวรรค์ออก อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ตลอดจนนักศึกษา Read More …

ประกาศวันหยุด

#ประกาศวันหยุด #OHAC . วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ขอแจ้งหยุุดให้บริการในส่วนของ #คลินิกสัตว์วันเฮลท์ ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562 นะครับ . ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

การสำรวจเชื้อไข้หวัดนก

การสำรวจเชื้อไข้หวัดนก #OHRU #MoZWE . วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ประสานงานกับชุมชนเขาทองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ #ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในโครงการสำรวจเชื้อไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในประเทศไทย . #MUNA #VSMU