การสำรวจเชื้อไข้หวัดนก

การสำรวจเชื้อไข้หวัดนก
.
วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ประสานงานกับชุมชนเขาทองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ #ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในโครงการสำรวจเชื้อไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในประเทศไทย
.