แก้ไขและป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมพาสุนัขและแมวของท่านมาทำหมันกันนะครับ

#ท้องไม่พร้อม #OHSL #RFZ . แก้ไขและป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมพาสุนัขและแมวของท่านมาทำหมันกันนะครับ