แก้ไขและป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมพาสุนัขและแมวของท่านมาทำหมันกันนะครับ

.
แก้ไขและป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมพาสุนัขและแมวของท่านมาทำหมันกันนะครับ