จระเข้บึงบอระเพ็ด

.
10 พฤษภาคม 2562 – ทีมวิจัยจระเข้บึงบอระเพ็ด ได้ลงพื้นที่สำรวจร่องรอยจระเข้ หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบเห็นจระเข้มากินปลาในบ่อเลี้ยงที่อยู่ติดพื้นที่บึงบอระเพ็ด จากการสัมภาษณ์พบว่าชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในบริเวณดังกล่าว และระบุว่ามีจระเข้ทั้งหมด 3 ตัวด้วยกัน จากนั้นทีมวิจัยจึงได้เดินเท้าสำรวจร่องรอยจากบริเวณบ่อเลี้ยงปลาลงไปยังพื้นที่บึงบอระเพ็ดซึ่งทีมวิจัยได้พบร่องรอยของจระเข้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตำแหน่งที่พบร่องรอยนับว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจำนวนประชากรจระเข้ด้วยวิธีการส่องสปอร์ตไลท์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์จระเข้ภายใต้โครงการการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)