ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์กันถ้วนหน้า ในปีที่สองของการดำเนินงานของคลินิกสัตว์วันเฮลท์ ที่หากเป็นคนก็เปรียบได้ดั่งเด็กที่เริ่มหัดเดิน อาจจะสะดุดบ้าง ล้มบ้าง แต่เราก็ยังคงพยายามก้าวต่อไป . 365 วันเป็นเวลาที่ไม่นาน แต่ก็ไม่สั้นจนเกินไป และเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดปี 2017 คลินิกสัตว์วันเฮลท์ก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ รังสรรค์งานเพื่อรับใช้สาธารณะได้ออกมาพอสมควร . #ShortAnnualReport2017 – ให้บริการสุขภาพสัตว์ 626 ราย ทั้งในและนอกสถานที่ – โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้บริการทำหมันสุนัขและแมวทั้งหมด 156 ตัว – บทความวิจัย 2 เรื่อง (ผู้นิพนธ์ร่วม) : https://goo.gl/8LZ8gT , https://goo.gl/w61Dwq – ที่ปรึกษาฟาร์มสัตว์ปศุสัตว์ – โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์จระเข้สยาม – Read More …

การวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่

10 มกราคม 2561 – น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ เข้าร่วมการประชุม การวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (จังหวัดนครสวรรค์) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยในเวทีการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแผนงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคต