วัคซีน คืออะไร

ฉีด-ช่วย-ชาติ .สืบเนื่องจากการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในบ้านเรา ที่ไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายภายในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับทางกระผมเองเคยรับปากในบทความก่อนหน้านี้ว่าจะให้ข้อมูลเรื่อง “วัคซีนในสัตว์เลี้ยง” ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนในครั้งนี้ สำหรับเป้าประสงค์ของบทความนี้คือต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายที่สุด เพราะฉะนั้นกระผมขออนุญาตเลี่ยงการใช้ภาษาหรือคำศัพท์ทางวิชาการนะครับ . .เริ่มกันเลยดีกว่า วัคซีน คืออะไร . วัคซีน คือ เชื้อโรคที่ผ่านกระบวนการซึ่งทำให้เชื้อดังกล่าวนั้นไม่สามารถก่อโรคได้ ในทางตรงกันข้ามกลับสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคนั้น ๆ ให้แก่ร่างกายเมื่อได้รับวัคซีน . ยกตัวอย่าง เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้นก็ทำมาจาก เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้านั่นแหละ โดยจะนำเชื้อดังกล่าวมาผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ทำให้เชื้อโรคไม่มีอันตรายแก่สัตว์ที่ได้รับวัคซีน และสัตว์ที่ได้รับวัคซีนนั้นก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า แต่สำหรับโรคอื่น ๆ เช่น โรคลำไส้อักเสบ หรือไข้หัด ก็ยังมีความเสี่ยงและสามารถเป็นได้ตามปกติ หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน (กำลังจะบอกว่าการทำวัคซีนโรคไหน ก็จะมีผลแค่กับโรคนั้นนะครับ) . .เนื่องจากวัคซีนมีมากมายเหลือเกิน Read More …

คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับเชิญจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค

16 มีนาคม 2561 – คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับเชิญจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 3 ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำและร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่นำร่องปลอดโรคสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลนางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผนการทำงาน รวมทั้งเตรียมพร้อมส่งโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards #RFZ #OHC #DLD #ODPC3

คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้ร่วมลงพื้นที่วัดเขาเจดีย์

8 มีนาคม 2561 – คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้ร่วมลงพื้นที่วัดเขาเจดีย์ ตำบลเขาเจดีย์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันคุมกำเนิด กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้จัดโครงการ “Kick Off” รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นมา โดยในครั้งนี้มีสุนัขกว่า 70 ตัวเข้ารับบริการ ลิงค์>>> https://www.thairath.co.th/content/1222747 #KICKOFF #RFZ #DLDNW #MUNA #OHC