ติดต่อคลินิกสัตว์วันเฮลท์

คลินิกสัตว์วันเฮลท์
One Health Animal Clinic
402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร.086-187-3382

https://www.facebook.com/MUNAOHC