จระเข้สยาม จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย

เป็นจระเข้ที่เคยมีอยู่มาก และพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำ
ในที่ลุ่มทางตอนกลาง และตะวันออกของประเทศไทย
โดยเฉพาะในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง
เช่น ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
.
ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าจระเข้สยามมีจำนวนลดลง
จนใกล้จะหมดไปจากธรรมชาติของไทย
เนื่องจากพื้นที่แหล่งอาศัยของจระเข้ถูกทำลาย
มีการทดแทนด้วยการก่อสร้าง
ในบัญชีแดงของ IUCN ปี 1996
ได้มีการจัดเอาจระเข้สยามเข้าไว้ในกลุ่มของสัตว์ป่า
ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับวิกฤต
และพื้นที่อาศัยลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ใน 3 ชั่วอายุ
นอกจากนี้จระเข้สยามยังถูกจัดไว้ใน
บัญชีหนึ่งของอนุสัญญาไซเตส
.
การลดลงของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ทำให้จำนวนจระเข้สยามมีจำนวนลดลง และอาจสูญพันธุ์ได้
ดังนั้นการเพาะขยายพันธุ์ในฟาร์มเลี้ยง
เพื่อทดแทนจำนวนจระเข้ที่หายไปในธรรมชาติ
จึงมีบทบาทสำคัญในเชิงอนุรักษ์
.
ข้อมูลจากสหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงมากว่า 60 ปี
ทั่วประเทศมีประมาณ 700-800 แห่ง
มูลค่าการส่งออกในแต่ละปีมากกว่า 4,000 ล้านบาท
มีผู้เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงนับหมื่นคน
โดยเพาะพันธุ์ได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ตัวต่อปี
.
โครงการสำรวจจระเข้ในธรรมชาติของประเทศไทย
เป็นการยืนยันการสำรวจครั้งก่อน
โดย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร และนายยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำจระเข้คืนสู่ธรรมชาติ
เพื่อนำไปสู่การริเริ่มการใช้ทรัพยากรจระเข้อย่างยั่งยืน
ด้วยวิธีนำจระเข้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
กลับคืนสู่ธรรมชาติในประเทศไทยอีกครั้ง
เพื่ออนุรักษ์จระเข้ไทยให้สามารถดำรงชีวิต
และสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และสร้างความเชื่อมั่น
ในเรื่องการอนุรักษ์จระเข้ของประเทศไทย
แก่ประเทศคู่ค้าผลิตภัณฑ์จากจระเข้ในระดับนานาชาติ
.
.
จระเข้สยาม โดย อนนท์ธวัส บุตรอินทร์
.
รับชม Backpack Journalist ทุกวันศุกร์
เวลา 13.30-14.00 น. ทาง #ThaiPBS
และทาง #FacebookLive : Thai PBS
ข้อมูลเพิ่มเติม Backpack Journalist